facebook twitter youtube yahoomail
shadow_menu
bgContentTop
back

Kamis 19 Januari 2012 18:32:51
Menutupi Seluruh Tubuh Selain Yang Dikecualikan Syarat

Ini terdapat dalam surat An Nuur ayat 31 Allah berfirman: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka.’”

Juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab:59 yang berbunyi: “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mumin: ‘Hendaklah mereka mengulurkann jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’” Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap wanita muslimah (mukminah) dan merupakan tanda keimanan mereka. Menutup aurat adalah salah satu dari kewajiban yang telah ditetapkan bagi muslimah, sedangkan menuntut ilmu adalah kewajiban lain yang berlaku untuk seumur hidup.

Al-Qurthubi berkata: “Pengecualian itu adalah pada wajah dan telapak tangan. Yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah bahwa Asma binti Abu Bakr menemui Rasulullah sedangkan ia memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata kepadanya: “Wahai Asma! Sesungguhnya jika seorang wanita itu telah mencapai masa haid, tidak baik jika ada bagian tubuhnya yang terlihat, kecuali ini.’ Kemudian beliau menunjuk wajah dan (telapak) tangannya. Allah Pemberi Taufik dan tidak ada Rabb selain-Nya."


bgContentBottom
  • CS 1
  • CS 2
  • Billing 1
  • Billing 2
  • Order
  • Blouse & Gamis
  • Celana & Rok
  • Perlengkapan Umroh
  • Muslim Anak
  • Muslim Anak
 
rightBgTop
close